23 септември 2009 г.

В чашките ароматно кафе

съдбите вече са очертали неведомите си пътечки, защо да не оживее и стъклото?
Сребърната нишка е така аристократична...