19 септември 2009 г.

Джесини пространства


В душата на твореца е така - надникваш през открехнатите двери, пристъпваш по пътечка, изтъкана от пъстри емоции, а там - в дъното, е съкровището. Светликът му мъждее едва-едва и не всеки има очи за него, но усилието си струва.

С. Иванова, журналист