16 септември 2009 г.

Духът на приключението

е това, което ни прави живи.